vrijdag 13 december 2013

Dialoog

"Door de snelheid waarmee hij antwoordde, begreep ik dat hij die dialoog zelf al was aangegaan, met die andere ik, een afsplitsing van hemzelf inmiddels, en dat hij die dialoog niet zozeer overdeed in de hoop het licht te vinden, dat hij zelf niet had weten te ontsteken, maar meer om de opluchting die het gaf zich weer compleet te voelen en de last en de druk van het tegenstrijdige op een ander over te hevelen."

Alberto Moravia, Teruggevonden verhalen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten